Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje cały proces inwestycyjny w okresie trwania kontraktu, w tym obiekty budowlane lub montażowe w trakcie budowy, przebudowy lub montażu.

Ubezpieczenie dotyczy:

  • inwestorów,

  • generalnych wykonawców i podwykonawców,

  • firm, które wykonują prace budowlano-montażowe,

  • producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich realizację.

Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi pracami budowlanymi i montażowymi.

Ubezpieczenie to gwarantuje zabezpieczenie finansowe, stanowiące ochronę mienia będącego w stadium budowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji budowlanych tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe. Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i ciągłości przeprowadzenia całej inwestycji.