Ubezpieczenia finansowe to specjalistyczne, branżowe i kompleksowe ubezpieczenia dla Firm i Instytucji. W ramach udzielonej gwarancji Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.

Najczęściej spotykanymi gwarancjami są:

1. Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe:

gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,

gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek,

gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad,

gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,   

2. Gwarancje ubezpieczeniowe celne i akcyzowe:

gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego,

gwarancja ubezpieczeniowa składana jako zabezpieczenie akcyzowe,

3. Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty:

gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,

gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,

gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane,

4. Gwarancje ubezpieczeniowe handlowe:

gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych,

gwarancja ubezpieczeniowa Do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto),

Pozostałe ubezpieczenia finansowe:

Ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych:

Ubezpieczenie krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego – Klient Korporacyjny,

Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,

Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego dla podmiotów osiągających przychody ze sprzedaży powyżej 15 mln PLN rocznie,

Ubezpieczenia kredytów bankowych:

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego i pożyczki hipotecznej do momentu ustanowienia hipoteki,

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w zakresie kredytowanego wkładu własnego.