Zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego, całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego, a poszerzenie jego zakresu dostępne jest bez badań medycznych. Istnieje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych i negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.