Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów, chcących zapewnić swoim pracownikom profesjonalną opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia Ubezpieczyciel płaci za wskazane badania i analizy lekarskie. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o dodatkowe opcje, np. chirurgię jednego dnia czy wizyty domowe. Dostępne są również warianty pokrywające koszty hospitalizacji. Dodatkowo istnieje możliwość objęcia ochroną współubezpieczonego (małżonka, partnera życiowego, dziecka).