Poniżej wymienione ubezpieczenia zapewnią kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności.

Oferowane rodzaje ubezpieczeń to głównie:

  1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  5. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
  6. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  7. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
  8. Ubezpieczenie utraty zysku