Ubezpieczenia transportowe są przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców – przewoźników, producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności dokonują przewozu towarów, sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.

  1. W powyższym zakresie oferujemy: Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) – dotyczy transportu krajowego, międzynarodowego
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym