Wśród oferowanych ubezpieczeń komunikacyjnych są między innymi:

  1.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  2. Ubezpieczenie autocasco
  3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
  4. Assistance