Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

obejmuje cały proces inwestycyjny w okresie trwania kontraktu, w tym obiekty budowlane lub montażowe w trakcie budowy, przebudowy lub montażu.

 

Ubezpieczenie dotyczy:

 

  • inwestorów,

  • generalnych wykonawców i podwykonawców,

  • firm, które wykonują prace budowlano-montażowe,

  • producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich realizację.

 

Ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi pracami budowlanymi i montażowymi.

 

Ubezpieczenie to gwarantuje zabezpieczenie finansowe, stanowiące ochronę mienia będącego w stadium budowy. Z uwagi na specyfikę inwestycji budowlanych tego rodzaju pokrycia ubezpieczeniowego nie gwarantują inne ubezpieczenia majątkowe. Ochrona daje gwarancję zabezpieczenia podmiotom finansującym i ciągłości przeprowadzenia całej inwestycji.

NORTE Kancelaria Brokerska

Anna Herold

 

tel. 663 772 030

83-110 Tczew,ul. Żeglarska 6 c

 

e-mail: anna.herold@norte-broker.pl

www.norte-broker.pl

 

NIP: 593-106-43-06