Rolę brokera postrzegam jako doradcę klienta,

 

a nie agenta, który jest pośrednikiem w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

 

Każdy Klient traktowany jest indywidualnie, dlatego tworzony jest dopasowany program ubezpieczeniowy, poprzedzony audytem ubezpieczeń i analizą ryzyk. Tylko takie podejście pozwala w pełni dostosować program ubezpieczeń do potrzeb klienta.

 

Doprowadzenie do zawarcia ubezpieczenia nie jest końcem roli brokera. Regularny kontakt pozwoli otrzymać pełne wsparcie przy obsłudze zawartych ubezpieczeń oraz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy likwidacji ewentualnych szkód.

 

Warunkiem podjęcia pracy w zakresie przygotowania programu ubezpieczenia jest:

- udzielnie brokerowi umocowania do występowania w imieniu Zleceniodawcy na rynku ubezpieczeń.

 

Pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań majątkowych.

- podpisanie umowy określającej zakres wykonywanych czynności, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia oraz warunków dalszej obsługi. Zapisy umowy przede wszystkim regulują prawa i obowiązku stron.

 

Zakres obsługi brokerskiej obejmuje:

  • dokonanie analizy aktualnych ubezpieczeń zawartych przez Klienta;

  • przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wskazania istniejących zagrożeń. Analizie podlegają wszystkie ryzyka ze wskazaniem na ubezpieczone obszary oraz te, które pozostają poza ochroną

  • przygotowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta

  • sporządzenie zapytania ofertowego do zakładów  ubezpieczeń (zapytanie dotyczy  zakresu ubezpieczenia, wysokości składki itp.)

  • pomoc w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej w ramach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  • przeprowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń – reprezentujemy interesy Klienta;

  • przedstawienie rekomendacji Klientowi – jest to wykaz ofert a wśród nich najkorzystniejsze rozwiązanie ubezpieczeniowe. Ostatecznego wyboru dokonuje Klient;

  • pośredniczenie w podpisaniu umowy;

  • zarządzanie  umowami ubezpieczeniowymi – doradztwo, monitoring  płatności składek i rat;

  • uczestniczenie w likwidacji szkód – pomagam swoim Klientom w likwidacji szkód; prowadzę monitoring oraz służę doradztwem w zakresie postępowania.

 

Za w/w usługi broker nie pobiera od Klientów  opłat - wynagrodzeniem Biura jest tzw. kurtaż, który uzyskuje z zakładów ubezpieczeniowych.

NORTE Kancelaria Brokerska

Anna Herold

 

tel. 663 772 030

83-110 Tczew,ul. Żeglarska 6 c

 

e-mail: anna.herold@norte-broker.pl

www.norte-broker.pl

 

NIP: 593-106-43-06