Każdy podmiot prowadząc działalność gospodarczą powinien liczyć się z ryzykiem, że swoim działaniem lub zaniechaniem może wyrządzić szkodę osobie trzeciej.

 

Zawierając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczony chroni własny majątek przed uszczerbkiem wynikającym z konieczności naprawienia wyrządzonej osobie trzeciej szkody.

 

W powyższym zakresie oferujemy:

  •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

  •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

  •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

  •  obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

NORTE Kancelaria Brokerska

Anna Herold

 

tel. 663 772 030

83-110 Tczew,ul. Żeglarska 6 c

 

e-mail: anna.herold@norte-broker.pl

www.norte-broker.pl

 

NIP: 593-106-43-06