Poniżej wymienione ubezpieczenia zapewnią kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy.

 

Istnieje możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń, związanych z prowadzeniem działalności.

 

Oferowane rodzaje ubezpieczeń to głównie:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

  • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

  • Ubezpieczenie utraty zysku

NORTE Kancelaria Brokerska

Anna Herold

 

tel. 663 772 030

83-110 Tczew,ul. Żeglarska 6 c

 

e-mail: anna.herold@norte-broker.pl

www.norte-broker.pl

 

NIP: 593-106-43-06