Zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego, całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego, a poszerzenie jego zakresu dostępne jest bez badań medycznych. Istnieje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych i negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.

NORTE Kancelaria Brokerska

Anna Herold

 

tel. 663 772 030

83-110 Tczew,ul. Żeglarska 6 c

 

e-mail: anna.herold@norte-broker.pl

www.norte-broker.pl

 

NIP: 593-106-43-06